SEKEM-dag: Herstel van ecosystemen in Egypte

Het thema ‘Herstel van ecosystemen in Egypte’ trok een heel divers publiek – ruim vijftig mensen, waaronder ook jongeren – naar de middag van onze jaardag op 18 september 2021. In de ochtend vond de ledenvergadering plaats.

Ledenvergadering

Tijdens de ledenvergadering die voor het algemene gedeelte plaats vond, keken we terug op een lastig eerste coronajaar. Door de beperkende maatregelen konden we weinig in de openbaarheid treden. Geplande acties in Odin-winkels moesten worden afgezegd. Desondanks is er op de achtergrond hard gewerkt. Daarover meer in het jaaroverzicht dat op de website is gepubliceerd.

We zijn verheugd dat we twee nieuwe bestuursleden hebben mogen verwelkomen: Hannie Bakker en Salaheldin Ali.

Salah studeerde duurzaam energie- en watermanagement aan de Heliopolis Universiteit in Cairo en RWTH Aachen en doet nu promotie-onderzoek aan RWTH Aachen en Wageningen Universiteit. Hannie werkte met antroposofische fysiotherapie en biografiewerk in therapeuticum Aquamarijn in Arnhem en is verbonden aan de interdisciplinaire Basismodule van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg in Zeist.

Thema-middag

Helmy Abouleish heette iedereen vol enthousiasme welkom via een videoverbinding, die helaas al snel wegviel. Vervolgens nam Salaheldin Ali (afgestudeerd aan de Heliopolis Universiteit en met werkervaring bij SEKEM) het woord om de rol en het belang van SEKEM verder toe te lichten. Wiekert Visser, die de zieke Max Abouleish verving, vertelde over de opbouw van de nieuwe locatie van SEKEM in Wahat. Vooral het watermanagement vraagt alle aandacht in een regio waar het bijna nooit regent. Het water dat wordt opgepompt voor de landbouw is fossiel water. Wiekert heeft zich als geoloog verdiept in de vraag in hoeverre dit watergebruik duurzaam is. Zijn conclusie is dat er bij een verantwoord gebruik water is voor honderden jaren. Op die termijn kan te zijner tijd naar alternatieven gezocht worden.

Vervolgens vertelde Pieter van der Gaag, directeur van Ecosystem Restoration Camps (ERC), over hun inspirerende werk. Ze werken aan het herstel van ecosystemen op plekken die door verkeerde landbouw in een dorre woestenij zijn veranderd. Dat doen ze door werkkampen te organiseren waar lokale mensen en internationale vrijwilligers aan meedoen, onder andere in de Sinaï. Ze graven geulen om water vast te houden, planten bomen en brengen zo een opwaartse spiraal op gang waarin de natuur en de landbouw kunnen gedijen zodat de regio weer leefbaar wordt voor mens en dier. Er zijn nu ongeveer 40 kampen. Het streven voor 2030 is dat jaarlijks een miljoen jonge mensen meewerken bij vele kampen op alle continenten  en zo ervaring opdoen.

Uitwisseling

In het levendige gesprek met de zaal blijkt dat er mensen aanwezig zijn van allerlei ‘vergroenende’ initiatieven. Zoals Latifa Oumlil die Stichting Perma Atlas heeft opgericht en zich met succes inzet voor het weer vruchtbaar maken van de Ounila Vallei in het Marrokkaanse hooggebergte. Ook waren er mensen van Rondom Baba – Here Bugu(een ecologische gemeenschap in Mali), Partners Pays Dogon (projecten in Mali), het Grote Midden Oosten Platform, La Galico (een ecologisch project in Indonesië) en een ecodorp in Portugal. De verhalen over SEKEM en ECS vormden voor hen een inspiratiebron, maar ook was het waardevol dat zij onderling ervaringen konden uitwisselen. Tijdens de borrel met Midden-Oosterse hapjes was er ruim tijd om elkaar te ontmoeten. Bij de uitgang ontving iedereen een pakket SEKEM-producten, dat Annefieke Schoemaker (de vrouw van Salah) met dank aan Odin had verzorgd!