SEKEM draagt bij aan een duurzame toekomst waar ieder individu zijn of haar potentieel ten volle kan ontwikkelen, waar mensen samenleven in gemeenschappen die de menselijke waardigheid ondersteunen en waar alle activiteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met ecologische en ethische principes.

De activiteiten die de SEKEM Holding en de SEKEM Development Foundation in Egypte ontplooien, zijn een voorbeeld van de mogelijkheden van duurzame economische, sociale en culturele ontwikkeling in Afrika en het Midden-Oosten. SEKEM is een rolmodel en een proeftuin voor een duurzame toekomst en biedt een alternatief voor de huidige migratiestromen naar Europa. Bovendien draagt SEKEM bij aan het terugdringen van klimaatverandering, vergroot SEKEM het areaal vruchtbare landbouwgrond en wordt gewerkt aan biodiversiteit, duurzaam waterbeheer, emancipatie van vrouwen en jongeren en aan vele andere sociale vraagstukken. In die zin werkt SEKEM aan bijna alle ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

SEKEM steunen
De Vriendenkring SEKEM helpt de SEKEM Development Foundation graag met het uitbreiden van haar activiteiten op sociaal, cultureel en educatief gebied en met het vergroten van het aantal studiebeurzen voor de Heliopolis Universiteit. Dat kan niet zonder schenkingen en andere financiële bijdragen van fondsen en particulieren.

U kunt SEKEM steunen door lid te worden van onze vriendenkring. U kunt zich hier online aanmelden. U betaalt een basisbijdrage van minimaal € 25,00 per jaar. U kunt SEKEM ook steunen via een erfstelling of een legaat. U kunt desgewenst zelf bepalen waar uw nalatenschap aan moet worden besteed. De Vriendenkring SEKEM hoeft als algemeen nut beogende instelling (ANBI) geen erfbelasting te betalen. Uw nalatenschap komt dus volledig ten goede aan het werk van SEKEM.

Erfstelling
Met een erfstelling benoemt u de Vriendenkring SEKEM tot uw (mede)erfgenaam. De Vriendenkring krijgt (samen met uw overige erfgenamen) recht op een in het testament vastgelegd deel van uw nalatenschap. Bij een erfstelling erft de verkrijger ook de eventuele schulden. Daarom zal de Vriendenkring een erfstelling altijd beneficiair aanvaarden.

Legaat
Met een legaat bepaalt u via uw testament dat u een bepaald bedrag in geld, een goed (zoals een huis, een waardevol schilderij of een stuk grond) of een effectenportefeuille wenst na te laten aan de Vriendenkring SEKEM.

Specifieke besteding
In uw testament kunt u eventueel bepalen dat het door u nagelaten bedrag besteed moet worden aan een specifiek doel. U kunt daarbij denken aan het centrum voor kinderopvang, de basis- en middelbare school, het vakonderwijs, de medische zorg en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, de opleiding voor straatkinderen of aan het beurzenprogramma van de Heliopolis Universiteit voor duurzame ontwikkeling. Of misschien wilt u via uw testament uw eigen ‘Fonds Op Naam’ oprichten? We gaan hierover graag met u in gesprek.

Notaris
Zodra u iemand anders dan uw wettige erfgenamen laat delen in uw nalatenschap, waaronder de Vriendenkring SEKEM, dan is een testament noodzakelijk. Dat moet u door een notaris laten opstellen. Een eerste oriënterend gesprek met een notaris is meestal gratis. Spreek van te voren af wat het testament u kost, dan voorkomt u verrassingen.

Persoonlijk contact
Wij adviseren u graag over de verschillende mogelijkheden. Neemt u voor meer informatie vrijblijvend contact op met onze voorzitter Bert de Graaff via info@sekemvrienden.nl of telefoonnummer 06 5327 1035.

Informatie voor in het testament
Statutaire naam: Vereniging Vriendenkring SEKEM
Gevestigd te: Drebbelstraat 195, 2522 DA Den Haag
Inschrijfnummer handelsregister: 09103775

Handige links
www.nalaten.nl
www.belastingdienst.nl
www.notaris.nl