In 2012 werd in Cairo de Heliopolis University for Sustainable Development geopend om studenten niet alleen een vak bij te brengen, maar ze ook tot evenwichtige persoonlijkheden en innovatieve ondernemers op te leiden. In 2018 heeft de universiteit 1.300 studenten in de faculteiten farmacie, techniek en bedrijfskunde. Een landbouwfaculteit en een faculteit bewegingsleer zijn in ontwikkeling. Wat de Heliopolis university uniek maakt, is het Core Program, een verplicht interfacultair programma met talen, cultuur en kunstvakken die studenten een bredere kijk op de samenleving geven en helpt bij het ontwikkelen van hun persoonlijke kwaliteiten. De Heliopolis University en SEKEM hebben in veel opzichten een voorbeeldfunctie voor Egypte.

Een onderdeel van de Heliopolis University is de Space of Culture, waar door middel van tentoonstellingen, muziek en theater aan culturele verbinding tussen Oost en West, Noord en Zuid wordt gewerkt.