Visie

Vriend zijn van SEKEM betekent met je hart verbonden zijn met het streven van SEKEM om een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van landbouw, tuinbouw, veeteelt, gezondheidszorg, onderwijs, kunst en wetenschap in Egypte.

Missie

De Vriendenkring SEKEM werkt nauw samen met SEKEM en de vriendenkringen in Duitsland, Oostenrijk en Scandinavië en het SEKEM Fonds in Zwitserland. De vriendenkringen leggen contacten met personen, organisaties en instellingen die interesse kunnen hebben voor het streven van SEKEM naar een duurzamer wereld, die van SEKEM willen leren of die SEKEM verder kunnen helpen.

De Vriendenkring SEKEM heeft drie doelstellingen: (i) SEKEM onder de aandacht brengen van het Nederlandse en Belgische publiek, (ii) de SEKEM Development Foundation ondersteunen bij haar werk op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en cultuur en (iii) in de geest van SEKEM werken in Nederland en België.

Voor de tweede doelstelling laten wij ons leiden door concrete vragen uit SEKEM, vaak verzoeken om expertise of geld voor de financiering van projecten. Per werkjaar kunnen de activiteiten van de Vriendenkring SEKEM binnen de tweede doelstelling daarom sterk verschillen.

De vereniging vraagt haar leden een bijdrage van minimaal € 25,00 per jaar ter bestrijding van algemene kosten, pr en uitgaven voor structurele projecten zoals het blokfluitenproject, de euritmie-opleiding etc. Veel leden geven meer, waar wij heel gelukkig mee zijn. Ten behoeve van speciale projecten doet zij een extra beroep op haar leden, fondsen en derden.

BESTUURSLEDEN

Salah Ali (1994)

Anne Bakker (1967)

Opgegroeid aan de rand van de Bussumer heide, vrijeschool in Bussum en Zeist, museumopleiding. Secretaresse bij een groot advocatenkantoor.

Rond mijn dertigste werd ik moslim. Na een aantal jaren liep ik vast in de dogmatiek. Ibrahiem Abouleish leerde mij de verbinding tussen islam en antroposofie, waardoor ik weer ruimte kreeg. Toen ik zijn onderneming leerde kennen, werd ik geïnspireerd door de manier waarop hij islam in praktijk bracht. Aanbidding is ook zorgen voor de aarde, de planten, de dieren en de mensen. Ik wilde daar deel van uitmaken en vanuit die visie moslims inspireren, waarvoor ik de stichting Groene Moslims oprichtte.

Ik ben secretaris en verzorg de communicatie, waaronder de nieuwsbrieven.

Hannie Bakker (1954)

Opgegroeid op een boerderij in Friesland. 40 jaar gewerkt als antroposofisch fysiotherapeut en biografisch coach in Therapeuticum Aquamarijn in Arnhem. Daarnaast coördinator en docent Basismodule Academie Antroposofische Gezondheidszorg.

Werken aan ontwikkeling van mensen is mijn levensthema. Landbouw, gezondheidszorg en onderwijs zijn vervlochten in mijn leven en vind ik terug in het SEKEM-project. De kracht van de kring spreekt mij aan en wil ik graag ondersteunen.

In het bestuur hoop ik bij te dragen aan de zichtbaarheid van SEKEM en aan het enthousiasmeren van jongeren voor dit zonneproject! Als voorzitter leid ik de vergaderingen én probeer plannen te agenderen en te realiseren. Daarvoor zijn de andere bestuursleden ook nodig. Als team willen we wat bereiken. Ik voel me verantwoordelijk voor de continuïteit.

Corien Hoek (1950)

Ellen Winkel (1965)

Biodynamische landbouw vind ik de mooiste vorm van landbouw die er is. Sinds mijn studie in Wageningen zet ik me ervoor in. Vanuit mijn eigen bedrijf ‘Schrijfwinkel’ doe ik veel communicatiewerk voor de BD-Vereniging en Stichting Demeter.

Toen ik een reis naar SEKEM maakte was ik geraakt door de holistische visie onder het initiatief, die zichtbaar werd in de samenhang van alle activiteiten op de boerderij en in de scholen, bedrijven, medisch centrum, etc. Dat sprak me zo aan, dat ik dit werk via de Vriendenkring wilde ondersteunen.

In het bestuur ben ik penningmeester. Ook help ik mee met het maken van de Nieuwsbrief.