Visie

Vriend zijn van SEKEM betekent met je hart verbonden zijn met het streven van SEKEM om een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van landbouw, tuinbouw, veeteelt, gezondheidszorg, onderwijs, kunst en wetenschap in Egypte.

Missie

De Vriendenkring SEKEM werkt nauw samen met SEKEM en de vriendenkringen in Duitsland, Oostenrijk en Scandinavië en het SEKEM Fonds in Zwitserland. De vriendenkringen leggen contacten met personen, organisaties en instellingen die interesse kunnen hebben voor het streven van SEKEM naar een duurzamer wereld, die van SEKEM willen leren of die SEKEM verder kunnen helpen.

De Vriendenkring SEKEM heeft drie doelstellingen: (i) SEKEM onder de aandacht brengen van het Nederlandse en Belgische publiek, (ii) de SEKEM Development Foundation ondersteunen bij haar werk op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en cultuur en (iii) in de geest van SEKEM werken in Nederland en België.

Voor de tweede doelstelling laten wij ons leiden door concrete vragen uit SEKEM, vaak verzoeken om expertise of geld voor de financiering van projecten. Per werkjaar kunnen de activiteiten van de Vriendenkring SEKEM binnen de tweede doelstelling daarom sterk verschillen.

De vereniging vraagt haar leden een bijdrage van minimaal € 25,00 per jaar ter bestrijding van algemene kosten, pr en uitgaven voor structurele projecten zoals het blokfluitenproject, de euritmie-opleiding etc. Veel leden geven meer, waar wij heel gelukkig mee zijn. Ten behoeve van speciale projecten doet zij een extra beroep op haar leden, fondsen en derden.