Voorzitter Bert de Graaff (06 5327 1035)
Secretaris Hendrik Jan Bakker (06 4492 0544)
Penningmeester Corien Hoek (06 1343 6174)

Overige bestuursleden
Digna Donze (06 3331 7535)
Maaitie Vis (06 4548 4111)
Ellen Winkel (06 2120 5816)

Erelid
Mieke van Asbeck-de Jong

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de vereniging ontvangen slechts een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten in verband met het uitoefenen van hun bestuurstaken. Bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden.

Vereniging Vriendenkring SEKEM
Drebbelstraat 195, 2522 DA Den Haag
E info@sekemvrienden.nl
T 06 4492 0544

IBAN NL76 TRIO 0212 4884 22
BIC TRIONL2U
In Nederland zijn giften fiscaal aftrekbaar

KvK 09103775
RSIN 807664571

Documenten
Folder
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017
Beleids- en werkplan 2018/19

Doelstelling volgens statuten
“De vereniging heeft ten doel het uitvoeren van aktiviteiten, gericht op het bekend maken en ondersteunen van de culturele ontwikkeling van het Sekem initiatief in Heliopolis, Cairo in Egypte.” De Vriendenkring is actief in Nederland en België.