Doelstelling
De vereniging heeft ten doel het in Nederland en België bekend maken en het ondersteunen van de sociaal-culturele activiteiten van het SEKEM-initiatief in Egypte.

Bestuursleden
Voorzitter Bert de Graaff (06 5327 1035)
Secretaris Anne (H.J.) Bakker (06 4492 0544)
Penningmeester Ellen Winkel (06 2120 5816)
Lid Corien Hoek (06 1343 6174)
Lid Hugo Stekelenburg

Erelid
Mieke van Asbeck-de Jong

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de vereniging ontvangen slechts een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten in verband met het uitoefenen van hun bestuurstaken. Bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden.

Zakelijke gegevens
Vereniging Vriendenkring SEKEM
Drebbelstraat 195, 2522 DA Den Haag
E info@sekemvrienden.nl
T 06 4492 0544

IBAN NL76 TRIO 0212 4884 22
BIC TRIONL2U
In Nederland zijn giften fiscaal aftrekbaar

KvK 09103775
RSIN 807664571
Lid van Partin

Documenten
Folder 
Nalaten
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018 
Vanwege coronamaatregelen konden wij het verslag over 2020 nog niet vaststellen. De algemene vergadering is gepland voor 18 september 2021. Het concept-verslag kan worden opgevraagd bij de secretaris via info@sekemvrienden.nl of 06 4492 0544.
Beleids- en werkplan 2021
Standaardformulier publicatieplicht fondsenwervende instellingen 2021
Statuten
Model schenkingsovereenkomst