Doelstelling
De vereniging heeft ten doel het in Nederland en België bekend maken en het ondersteunen van de sociaal-culturele activiteiten van het SEKEM-initiatief in Egypte.

Bestuursleden
Voorzitter Bert de Graaff (06 5327 1035)
Secretaris Hendrik Jan Bakker (06 4492 0544)
Penningmeester Ellen Winkel (06 2120 5816)
Lid Corien Hoek (06 1343 6174)

Erelid
Mieke van Asbeck-de Jong

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de vereniging ontvangen slechts een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten in verband met het uitoefenen van hun bestuurstaken. Bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden.

Zakelijke gegevens
Vereniging Vriendenkring SEKEM
Drebbelstraat 195, 2522 DA Den Haag
E info@sekemvrienden.nl
T 06 4492 0544

IBAN NL76 TRIO 0212 4884 22
BIC TRIONL2U
In Nederland zijn giften fiscaal aftrekbaar

KvK 09103775
RSIN 807664571

Documenten
Folder
Jaarverslag 2017 
Jaarverslag 2018 
Beleids- en werkplan 2019 
Statuten
Model schenkingsovereenkomst