Sekemvrienden lid van Partin

De Vriendenkring SEKEM heef zich aangesloten bij Partin, de branchevereniging voor het particuliere initiatief in ontwikkelingssamenwerking. Als overkoepelende organisatie geeft Partin het particuliere initiatief een stem bij discussies over internationale samenwerking en behartigt daarbij de belangen voor de achterban: ook de stem van de kleine organisaties moet immers meewegen bij besluitvorming over ontwikkelingssamenwerking. Andere belangrijke doelen van Partin zijn het delen van kennis en het bevorderen van duurzaamheid. Dit kan door van elkaars ervaringen te leren. Daarnaast biedt Partin praktische ondersteuning.