Studeren aan de HU was voor Salaheldin life-changing

Het besluit om aan de Heliopolis Universiteit (HU) te gaan studeren heeft mijn leven veranderd. Ik herinner me de introductiedag, toen wijlen dr. Ibrahim Abouleish zijn visie op duurzame ontwikkeling uitlegde en hoe de universiteit dit concept toepast. Ik was onder de indruk van zijn presentatie en zijn visie op de rol van de universiteit. Tegelijkertijd zette het me aan het denken. Is duurzame ontwikkeling haalbaar? Ik twijfelde daar aan en nam de complexe uitdagingen waar Egypte voor staat als voorbeeld. Het was een goede vraag die de leidraad is geweest in mijn academische loopbaan.

Ik heb de bachelorsopleiding waterbouwkunde gedaan. Tijdens mijn vijfjarige studieperiode heb ik genoten van de interactie tijdens de colleges, vooral omdat we in kleine groepen zaten. Ik hield erg van de verscheidenheid aan onderwerpen waaruit we konden kiezen. Naast de technische colleges watermanagement en civiele techniek was het leuk om keuzevakken als muziek, cultuur en geschiedenis, of creatief ondernemerschap te volgen. Dit hielp me om teamwork en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen en om nieuwe vrienden te maken, aangezien deze cursussen interfacultair waren. Bij de HU raakte ik gepassioneerd voor duurzame ontwikkeling. Deze passie groeide toen ik de kans kreeg om colleges duurzame voedselproductie en agro-ecologie te volgen aan Wageningen Universiteit in Nederland.

Na het behalen van mijn bachelor begon ik een masteropleiding duurzaam water- en energiemanagement aan RWTH Aachen University in Duitsland. Ik bestudeerde de mondiale milieu-uitdagingen en de interactie tussen de water- en energiesector en nam deel aan twee uitwisselingsprogramma’s via Erasmus+ aan Politecnico di Milano University in Italië en TU Delft in Nederland Hier schreef ik mijn masterscriptie over System Dynamics Modelling of Water, Energy, and Agriculture Nexus in Egypt. Het onderzoek heeft geresulteerd in een bruikbaar wetenschappelijke model dat ik momenteel bewerk voor publicatie in een peer-reviewed tijdschrift. Ik heb mijn masterdiploma behaald en voel me vereerd dat ik aan de decanenlijst van RWTH Aachen University ben toegevoegd omdat ik tot de beste 5% van mijn lichting behoor.

Doordat ik in de afgelopen drie jaar in vier landen heb gewoond (Egypte, Duitsland, Italië en Nederland) heb ik veel levenslessen geleerd: het waarderen van de diversiteit van mensen met verschillende culturen en achtergronden, het communiceren over taal- en cultuurbarrières heen en hoe waardevol het is om van anderen te leren.

Salaheldin Ali, M.Sc.

Research and International Affairs

Heliopolis University for Sustainable Development