Dertien-dorpenproject

Studenten actief in de ‘dertien dorpen’

In het kader van Community Based Learning werken studenten van de Heliopolis Universiteit voor duurzame ontwikkeling (HU) in Cairo mee aan de ontwikkeling van de dorpen rondom SEKEM.

In de directe omgeving van SEKEM nabij Belbeis is sinds de oprichting in 1977 een aantal dorpen ontstaan. De bevolking bestaat nu voornamelijk uit landbouwers en bedoeïenen, waarvan velen in de loop der tijd op de landerijen en in de bedrijven van SEKEM zijn komen werken. In totaal wonen er nu naar schatting rond dertigduizend mensen. Er is ook weer een trek op gang gekomen naar de grote steden waar meer diversiteit aan werkgelegenheid is.

De overheid heeft in de loop van de tijd op beperkte schaal infrastructuur in het gebied aangelegd zoals hoofdwegen, elektriciteit en waterleiding, maar verharde wegen in de dorpen zijn er nauwelijks. Slechts twee lagere scholen vangen de behoefte aan onderwijs op en enkele kleine gezondheidscentra voorzien in de vraag naar medische voorzieningen. Het Medisch Centrum en de scholen in SEKEM vormen hierop een belangrijke aanvulling. Zeshonderd kinderen uit die dorpen volgen de lagere en middelbare school van SEKEM of de beroepsopleiding. Het Medisch Centrum behandelt rond drieduizend patiënten per maand. In totaal werken er ongeveer duizend mensen uit deze dorpen in SEKEM.

De werkgelegenheid en andere kwaliteiten die SEKEM de inwoners biedt heeft natuurlijk gezorgd voor verdere ontwikkeling zoals uitbreiding van landbouw, handel en huizenbouw, vaak op voormalige landbouwgrond. In 2009 heeft SEKEM in dertien omliggende dorpen een grootschalig ontwikkelingsproject uitgevoerd met onder meer afvalverwerking, training van vroedvrouwen, sociale opvang en microkredieten, gefinancierd door de Europese Unie.

In 2019 is op initiatief van de HU een nieuwe fase in de ontwikkeling van deze dorpen gestart. Dit is als Community Based Learning in het curriculum van de HU opgenomen. Studenten ontwikkelen hun kennis in en voor de gemeenschap en brengen het geleerde direct in praktijk, alles in nauwe samenwerking met de bewoners.

Alle vijf faculteiten (techniek, bedrijfskunde, farmacie, biologische landbouw en fysiotherapie) bieden studenten projecten aan die gericht zijn op ontwikkeling in de dorpen, ieder vanuit een eigen specialisatie. Eind vorig jaar hebben studenten en stafleden met dat doel onderzoek gedaan naar de situatie in de dorpen. Daarna zijn er gesprekken geweest met afgevaardigden van de dorpsbewoners. Dit was een heel circus, maar het was nodig om zicht te krijgen op de situatie en ook voor het leggen van een fundament voor verdere samenwerking. Inmiddels zijn er ook ontmoetingen en gezamenlijke trainingen georganiseerd voor leerkrachten van de SEKEM-school en de andere scholen. De leerlingen van de SEKEM-school hebben in een van de scholen een toneelstuk opgevoerd. Hiermee is een begin gemaakt voor een gezamenlijk werken aan duurzame ontwikkeling.

In een volgend artikel zal ik ingaan op concrete projecten.

Corien Hoek (Vriendenkring SEKEM)

Bent u enthousiast geworden? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief of word lid van onze vereniging.

Volg ons op Facebook en Twitter