SEKEM Wahat: life long learning

Met veel dank aan u allen en aan Triodos Foundation en haar vele royale donateurs hebben we afgelopen jaar flink kunnen bijdragen het Greening the Desert project, aan euritmie opleidingen, studiebeurzen, een nieuw zadenproject en aan SEKEM’s integrale aanpak van gezondheidszorg. In ons jaarbericht later dit voorjaar leest u daar meer over.

Toen SEKEM-oprichter Ibrahim Abouleish in 1977 van start ging met de eerste werkzaamheden in de woestijn, kocht hij niet alleen een trekker om het land te bewerken, maar ook een piano om te bouwen aan culturele en individuele ontwikkeling. Sindsdien gaat de ontwikkeling van de bedrijven hand in hand met de ontwikkeling van de mensen. Lifelong learning – een leven lang leren – is verweven met alles wat SEKEM doet. Kunstzinnige scholing heeft niet alleen een belangrijke plek binnen de opleidingen – van kleuterklas tot universiteit – maar staat ook op het programma van alle medewerkers via het Core Program. Zij trainen hun sociale vaardigheden, bespreken maatschappelijke thema’s en krijgen les in muziek, toneel, euritmie en beeldende kunst. Dit programma ontwikkelt zich voortdurend en wordt stapsgewijs uitgezet in de hele SEKEM gemeenschap, inclusief de studenten aan de Heliopolis Universiteit.

Ook op Wahat El-Bahareya, de nieuwe boerderij en community die SEKEM 500 kilometer ten zuidwesten van Caïro opbouwt, gaat het vergroenen van de woestijn hand in hand met de persoonlijke ontwikkeling van de mensen die daar werken en wonen. Wat ooit begon met de trekker en de piano, wordt in Wahat voortgezet met irrigatiesystemen op zonne-energie die duurzame landbouw mogelijk maken en met cursussen uit het Core Program voor het snel groeiend aantal medewerkers op deze nieuwe SEKEM farm.

Graag willen we als Vriendenkring in 2021 de opbouw van het Core Program ondersteunen. Wij kunnen met z’n allen rechtsreeks bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van stagairs, medewerkers, boeren en hun families in Wahat en daarmee aan de duurzame ontwikkeling van de nieuwe farm. Door te investeren in mensen kan de Wahat-gemeenschap net zo’n bloei en groei doormaken als SEKEM’s farm in Belbeis, waar het in 1977 allemaal begon.

U kunt rechtstreeks bijdragen aan het Core Program in Wahat door middel van een gift op rekening NL76TRIO 0212 4884 22 ten name van Vriendenkring SEKEM, onder vermelding van ‘Wahat’.

Wanneer u een gift voor 5 jaar of langer vastlegt, is deze 100% fiscaal aftrekbaar. Wij sturen u graag een overeenkomst voor zo’n periodieke schenking toe. U kunt SEKEM ook steunen via uw nalatenschap. Nadere informatie hierover vindt u via http://18.117.54.185/sekem-steunen/. Onderaan die pagina vindt u een link naar onze folder over de mogelijkheden.

Met hartelijke groet namens het bestuur van de Vriendenkring SEKEM,

Ellen Winkel (penningmeester)