Nieuwe SEKEM vrijeschool in Wahat

Herinner je je nog je eerste schooldag? Of je eerste spreekbeurt? Zo spannend, en zo’n belangrijke stap op je levenspad. Op SEKEM worden de nieuwe eersteklassers altijd met bloemen en muziek verwelkomd. Bijzonder dit jaar was dat dit feestelijke moment niet alleen op de oude SEKEM farm plaats vond, maar ook op de nieuwe locatie in Wahat. Improvisorisch is de school daar van start gegaan – inclusief een kinderdagverblijf – en krijgen de kinderen les in het gemeenschapsgebouw, in afwachting van het nieuwe schoolgebouw dat binnenkort zal verrijzen.

Voor het opstarten van deze nieuwe vrijeschool is veel geld nodig, dus hebben we ons als Vriendenkring, samen met de Duitse vrienden – ingezet voor de werving van schenkingen, onder andere via de Give the Change website van Triodos Foundation. In onze vorige nieuwsbrief hebben we hier al aandacht voor gevraagd, we hebben een berichtje geplaatst in vrijeschoolblad De Seizoener en we hebben een brief gestuurd aan alle vrijescholen met de vraag of ze dit project wilden ondersteunen. Zo hebben we tot nu toe ongeveer 3600 euro opgehaald. Een mooi bedrag, maar er is nog veel meer nodig.

Dat er in deze afgelegen regio in Egypte een nieuwe school wordt geopend waar jongens en meisjes goed onderwijs krijgen en zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen, is super belangrijk. Niet alleen voor de kinderen zelf, maar voor heel Egypte, want deze kinderen kunnen later als volwassenen een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving. SEKEM zet zich ervoor in om het onderwijs in heel Egypte te verbeteren, onder andere door docenten van andere scholen uit te nodigen en enthousiast te maken over onderwijs gericht op de ontplooiing van de individuele talenten van de kinderen.

Giften voor de opbouw van de vrijeschool in Wahat zijn daarom van harte welkom op de bankrekening van de Vriendenkring of via Give the Change, het goededoelenplatform van de Triodos Bank.