Masterclass islam

Op 5 oktober gaven Corien Hoek en Hendrik Jan Bakker een masterclass islam aan een vijftiental vrijeschoolleerkrachten.

Met deze masterclass geven wij in Nederland invulling aan de wens van Ibrahim Abouleish om de ontmoeting tussen oost en west, noord en zuid te bevorderen. Ook sluit het aan bij de islamseminars die Ibrahim een aantal maal voor vrijeschoolleerkrachten hield.

We maakten kennis met de biografie van de profeet Mohammed, de vijf zuilen van de islam, feesten en stromingen. We bespraken en beluisterden enkele korte soera’s uit de Koran en oefenden het reciteren van de openingssoera. We leerden kijken naar islamitische kunst en bespraken de plaats van de islam in de mensheidsontwikkeling, ook vanuit een antroposofisch perspectief.

Ten slotte gingen we in gesprek over de vraag hoe de islam een plek in het leerplan van de vrijeschool kan krijgen. Dat blijkt nog niet zo makkelijk. In theorie gaat dat nog wel, maar wat kun je praktisch doen? Dat moet nog helemaal ontwikkeld worden, het liefst vanuit de praktijk.

Dat bracht mij op het idee om praktijkvoorbeelden te gaan verzamelen en die in de vorm van een digitale nieuwsbrief te verspreiden. Hierbij doe ik daarom een oproep om voorbeelden van concrete lessituaties, de vormgeving van islamitische jaarfeesten in de klas, Arabische sprookjes en (heiligen)legenden etc. met mij te delen. Dat kan via [email protected]. Die ga ik bundelen en verspreiden via een nieuwsbrief, waarvoor u zich hier kunt aanmelden.

Wellicht leidt dit in de toekomst zelfs tot een handboek. In ieder geval zijn wij van plan de masterclass dit voorjaar nog eens te herhalen en volgend schooljaar een vervolg te organiseren, waarin we willen werken aan concrete lesinhoud. Aankondigingen daarvoor zullen weer breed verspreid worden via de bovengenoemde nieuwsbrief, de nieuwsbrief en website van de Vriendenkring SEKEM, Antrovista, de Facebookgroep Vrijeschool en door middel van een mailing naar alle vrijescholen in Nederland.