Kansen voor jongeren in Egypte en Nederland

Op uitnodiging van het Grote Midden Oosten Platform (GMOP) nam ik op 15 februari 2018 met drie andere jongeren uit het Midden-Oosten deel aan de conferentie Kansen en keuzes voor jongeren in het Midden-Oosten in Den Haag.

Vier deelnemers uit Libanon, Libië, de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte vertegenwoordigden hun land en hun succesvolle initiatieven. Het doel van de conferentie was om de jonge generatie van deze regio en de uitdagingen waar zij voor gesteld zijn onder de aandacht van de nieuwe Nederlandse regering te brengen.

Ik ben de Nederlandse Vriendenkring SEKEM erg dankbaar dat ze mijn deelname aan deze conferentie mogelijk maakten. Hoewel het mijn eerste keer in Europa was, voelde ik mij dankzij de warme ontvangst van Hendrik Jan Bakker, Bert de Graaf en zijn vrouw Tine meteen thuis. Het zijn genereuze mensen die er alles aan doen om anderen te helpen. Het is duidelijk dat ze de SEKEM-visie diep in hun hart dragen.

SEKEM als Egyptisch rolmodel
In de werkgroep vertegenwoordigde ik SEKEM als een rolmodel voor duurzame ontwikkeling en internationale samenwerking in Egypte. Ik ben ervan overtuigd dat SEKEM oplossingen biedt voor veel van de problemen in mijn thuisland. SEKEM geeft jonge mensen de ruimte om hun verborgen talenten te ontwikkelen. Toen ik als PR-medewerker bij SEKEM aan de slag ging, werd ik enorm gesteund in mijn ontwikkeling.

Onder leiding van Esseline van de Sande van het GMOP sprak ik met vertegenwoordigers van Nederlandse ngo’s en bedrijven over de ontwikkeling en de doelen van SEKEM. Veertig jaar geleden voorzag de oprichter, dr. Ibrahim Abouleish, al met welke problemen Egypte vandaag te kampen zou krijgen. Daarom zie ik het overbrengen van zijn visie en het ondersteunen van mensen bij hun persoonlijke ontwikkeling als een plicht jegens mijn land.

Verschillende perspectieven, vergelijkbare ambities
In vier werkgroepen spraken de deelnemers over verschillende vragen uit het publiek. In hun antwoorden kwamen de verschillende sociale en culturele posities van hun herkomstlanden tot uitdrukking. Zij definieerden hindernissen die jongeren belemmeren om zich actief voor de maatschappij in te zetten, zoals bureaucratie, falend onderwijs of slechte werkomstandigheden.

Uit Libië kwam Asma Khalifa, trainer van het project Young Peace-builders bij Tripoli Good. Asma is ook betrokken bij de Tamazight Women Movement, een denktank die werkt aan gendergelijkheid en onderzoek doet naar de positie van vrouwen in Libië en Noord-Afrika. Libanon werd vertegenwoordigd door Khadija Hamouchi, oprichter en CEO van “Sejaal”, een initiatief dat jonge Libanezen een platform biedt voor het ontwikkelen van nieuwe economische oplossingen. Mousa Yassin is CEO van “Geeks”, een innovatieve startup voor IT-diensten in Dubai.

Aan het einde van de conferentie presenteerden de werkgroepen ideeën voor participatie van jongeren in de samenleving en mogelijkheden om hun zorgen te agenderen. Ook werden concrete aanbevelingen aan de Nederlandse overheid voor ontwikkelingsprogramma’s in de MENA-regio geformuleerd. Alle deelnemers richtten zich op het voorstellen van echte ontwikkelingsmogelijkheden voor samenwerking tussen hun landen en de Nederlandse overheid. Ontwikkeling is altijd gebaseerd op samenwerking. Voor Egypte hoop ik dat er nog veel meer initiatieven zoals SEKEM zullen komen die echt gericht zijn op de ontwikkeling van het individu binnen de gemeenschap. Daarom organiseren we veel activiteiten die ons helpen een duurzame toekomst voor onze kinderen op te bouwen. ”

Noha Hussein (Sekem News), vertaald en bewerkt door Hendrik Jan Bakker