Give the change: Levenslang leren in de woestijn

‘Levenslang leren in de woestijn’ is het nieuwste project op Give the change, het schenkplatforrm van Triodos Foundation. De persoonlijke ontwikkeling van mensen staat sinds de oprichting van SEKEM centraal binnen al haar activiteiten.

Als Vriendenkring zetten we ons hier voortdurend voor in. In de eerste helft van dit jaar geven we extra aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers en boeren bij SEKEM via het Core Program. De oproep die we bij onze jaarlijkse contributiebrief hiervoor deden, leverde veel extra schenkingen op. In de tweede helft van het jaar richten we ons op de persoonlijke ontwikkeling van de studenten aan de Heliopolis Universiteit en op holistisch leren in het beroepsonderwijs en op de SEKEM scholen.

Door als Vriendenkring samen te werken met Give the change krijgt het Core Program een extra impuls, die bij de ontwikkeling van de nieuwe farm in Wahat zeer welkom is. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt dat medewerkers en boeren op deze ‘greening the desert farm’ actief worden aangemoedigd om zich creatief en artistiek te ontwikkelen door het volgen van het Core Program.

Wilt u het onderwijs, de kunst en cultuur voor deze mensen ondersteunen? Draag bij via https://www.givethechange.nl/project/levenslang-leren-in-de-woestijn.

Health on Wheels

Het Core Program is het tweede project dat dit jaar op Give the change is geplaatst. Op 7 april, World Health Day, zijn we de wervingscampagne gestart voor Health on Wheels. In de 13 dorpen rondom de SEKEM-farm verleent het SEKEM Medisch Centrum medische zorg aan huis om preventief niet-mobiele patiënten te onderzoeken en als dat nodig is een behandeling mogelijk te maken.

De actie loopt nog, maar heeft momenteel al ongeveer 1.500 euro opgebracht. Wilt u dit belangrijke werk ondersteunen? Dat kan via https://www.givethechange.nl/project/sekem-health-on-wheels.

In 2020 heeft de werving van Triodos Foundation via Give the change voor Greening the desert ruim 24.000 euro opgeleverd en heeft de Vriendenkring zelf ook 5.200 euro bijgedragen.