Fondsenwerving Sekem en Heliopolis University

Vorig voorjaar heeft de Vriendenkring Sekem op initiatief van Hans Schut een fundraising project voor de Sekem Development Foundation en de Heliopolis Universiteit opgezet. Een samenwerking met Sekem, Heliopolis Universiteit en vriendenkringen in andere Europese landen. Oogmerk is om (veel) meer schenkgeld aan te trekken om de grote ambities van Sekem mee te realiseren. De visie voor 2057 de en doelen voor 2027 vergen veel geld.

Het fundraising project richt zich op 3 pijlers: (i) crowdfunding via internet, (ii) meerjarige partnerships met vermogende personen, bedrijven en stichtingen en (iii) nalatenschappen.

Crouwdfunding

Op het crowdfunfingsplatform Give the Change www.givethechange.nl van Triodos Foundation is als proef een actie gestart om een bijdrage te leveren aan de bouw van drie roterende irrigatiesystemen nabij de oase Wahat el Bahariya, waarmee 63 ha woestijngrond vruchtbaar kon worden gemaakt. En met succes: in nog geen vier maanden tijd werd ruim 20.000 euro gedoneerd. Namens Sekem heel veel dank aan de vele vrienden die hieraan hebben bijgedragen. De benodigde 400.000 is vooral ook bereikt door Sekems eigen campagne.

Het is geweldig om te zien hoe veel mensen samen de groei van het project in Bahariya mogelijk maken. Met dank aan Triodos Foundation nodigt Give the Change u nog steeds uit om te doneren. Dit resultaat stimuleert Sekem namelijk om nog eens 63 ha te gaan ontwikkelen en het inspireert ons om verder te werken aan meer crowdfundingscampagnes. Dit filmpje geeft een indruk van het project.

Partnerships

Met een externe expert is er veel tijd gestoken in een professionele aanpak voor het benaderen van potentiële grote donoren. Hiervoor hebben alle vriendenkringen en Sekem een startkapitaal beschikbaar gesteld. Een strategie is ontwikkeld en een paar honderd potentiële partijen zijn geïdentificeerd. Daaruit is een eerste selectie van mogelijk kansrijke partijen gemaakt, die nu in een pilot benaderd worden. Om de slagingskans te vergroten, is met de bekende documentairemaker John D. Liu een korte fundraising video gemaakt. Daarnaast zijn aansprekende projecten van Sekem, de Sekem Development Foundation en de Heliopolis Universiteit geselecteerd die zich lenen voor opschaling en die direct bijdragen aan de doelen voor 2027 en de ambities voor 2057. Dat alles is ook vastgelegd in een fundraising brochure waarmee Sekem en de direct betrokken vrienden de markt op zullen gaan zodra de corona crisis voorbij is… Benaderen van grote donoren vergt geduld en vasthoudendheid en succes kan even op zich laten wachten.

Nalatenschappen

Tot slot willen we de Europese vrienden en relaties van Sekem aanmoedigen om bij hun ‘laatste donatie’ ook aan Sekem te denken. Nalatenschappen dragen bij aan de toekomst van volgende generaties. De Europese vriendenkringen geven gerichte informatie over hoe je dat vooraf kunt regelen. Een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden en bestemmingen zijn altijd mogelijk. Zie ook onze website.

Sekem en Commonland

Het fundraising project heeft ook geleid tot een intentieovereenkomst tussen Sekem en Stichting Commonland in Amsterdam. Mogelijkheden tot samenwerking op diverse terreinen en ook ondersteuning bij de fundraising worden verkend. Commonland richt zich op het realiseren van herstel van gedegradeerde landschappen over de hele wereld. Commonlands ‘4 Returns’ aanpak sluit sterk aan op Sekems visie ‘Economy of Love’.

Greening the Sinaï?

Via de eerder genoemde John D. Liu en via Commonland werden we geattendeerd op een welhaast onvoorstelbaar project: het vergroenen van de Sinaïwoestijn, te beginnen bij Lake Bardawil aan de Middellandse Zee. De (vooralsnog niet weersproken) hypothese is, dat grootschalig ecosysteemherstel van de Sinaïwoestijn op lange termijn een bijzondere invloed op de weersystemen zou kunnen hebben en zou kunnen bijdragen aan een gematigder klimaat in de regio. Over deze droom wordt door initiatiefnemers met de Egyptische overheid en met steeds meer partijen gesproken. Met al haar Greening the Desert ervaring en in het licht van de ambities voor 2057, hopen we dat Sekem en de Heliopolis Universiteit hier ook een rol in kunnen spelen.

Deze ideeën geven inspiratie en hoop in tijden van grote klimaatzorgen

Hans Schut