Soera 41:30-38

Er bestaat een soera waarin gezegd word: “Het goede is niet zoals het slechte; weer het slechte met het goede af en je zult zien dat je vijand je vriend zal worden.” (Soera 41:30-38).

Dat komt overeen met de uitspraak van Jezus dat je degene die je slaat ook je andere wang moet toekeren. Er staan echter ook ander verzen in de Koran, die er – in de toenmalige context – op neerkomen dat je onrecht op basis van een gerechtelijke uitspraak mag vergelden (qisas) of dat je bloedgeld mag eisen als een familielid van je gedood is.

Vanwaar deze verschillen? Ik denk dat dit met de verschillen in menselijke ontwikkeling samenhangt. Niet iedereen is in staat te vergeven. Velen willen vergelding. Anderen zijn met een materiële vergoeding tevreden. Enkelen bezitten morele vrijheid en kunnen vergeven. Maar de Koran zegt: “Vergeven is beter.”

Abdullah Takim in: Gott gehört der Osten und der Westen (Takim & Heisterkamp, Info3 Verlag, 2019)