Sohila Mohamed en Integrative Health

De gezondheidszorg in Egypte is er slecht aan toe. Er is weliswaar een publieke basisvoorziening, maar die voorziet zelfs niet in de meest noodzakelijke behandelingen. Het SEKEM Medical Center is een gewild alternatief in de regio rond SEKEM omdat gekwalificeerde artsen de tijd nemen voor de patiënten en proberen natuurlijke medicatie en holistische behandelmethoden te gebruiken. Ook de aangename en schone omgeving en de toegankelijkheid voor alle lagen van de bevolking dragen bij aan het succes van de polikliniek. Het Medisch Centrum verkrijgt inkomsten uit de SEKEM-bedrijven en uit donaties om behandelingen te kunnen bieden aan mensen met beperkte financiële middelen.

Health on Wheels

In de 13 dorpen rond SEKEM verleent het Medisch Centrum hulp aan patiënten die niet in staat zijn naar de kliniek te komen. Ook worden voorlichtingsbijeenkomsten gehouden om de kennis van de bevolking over gezondheid te bevorderen. Artsen bezoeken scholen in de omliggende dorpen om de leerlingen te onderzoeken en hen voor te lichten over gezond leven, voeding, beweging en hygiëne. Een opbouwwerker en administrateur regelen vaak ter plaatse verzekeringen en andere administratieve zaken die de mensen nodig kunnen hebben.

Sohila Mohamed is een van de medewerkers aan dit Health on Wheels programma. Zij werkt sinds februari 2022 in het SEKEM Centre for Integrative Health als gezondheids- en voedingscoach. Sohila behaalde haar bachelor in de farmacie aan de universiteit van Suez en

heeft ervaring met fondsenwerving. Op goed geluk stuurde ze haar CV naar SEKEM en het bleek dat men juist op dat moment naar een gezondheidscoach op zoek was. Inmiddels woont ze op de farm en werkt ze enthousiast aan de ontwikkeling van het Health on Wheels programma.

In het begin van de coronatijd, toen bezoeken aan de dorpen beperkt waren, schreef zij zich in voor een online cursus integratieve voeding van een Amerikaans instituut. Na een jaar ontving ze haar diploma en had ze veel nieuwe inzichten opgedaan met betrekking tot integratieve gezondheid.

Sohila geeft voorlichting aan werknemers van de SEKEM-bedrijven en aan de inwoners van de omliggende dorpen over gezondheid en de rol van voeding in relatie tot werk, loopbaan, sociale contacten en thuis. Het doel is het bewustzijn over al deze aspecten en hun interactie te vergroten. Maandelijks spreekt ze met leerkrachten, leerlingen en ouders over gezondheid en voedingsgewoonten. Daarbij hoort ook dat ze controleert wat de kinderen naar school meenemen om te eten.

Steun

Het SEKEM Medisch Centrum is afhankelijk van schenkingen. Deze komen allereerst uit bijdragen van de SEKEM-bedrijven, maar daarnaast zijn schenkingen van Sekemvrienden van groot belang om de activiteiten te kunnen uitbreiden. Schenkingen zijn van harte welkom op rekeningnummer NL76 TRIO 0212 4884 22 ten name van de Vriendenkring SEKEM, onder vermelding van ‘Medisch Centrum’. Giften zijn fiscaal aftrekbaar. Hier vind je meer informatie over de mogelijkheden om SEKEM structureel te steunen. http://18.117.54.185/sekem-steunen/