Tweede vestiging Heliopolis Universiteit

De Heliopolis Universiteit (HU) viert dit jaar haar tiende verjaardag. Daarbij zet zij een grote nieuwe stap: er komt een tweede vestiging van de HU in de buurt van de SEKEM farm.
 
Vanuit haar holistische visie droomde SEKEM al lang over het bouwen van een universiteit om jonge mensen op te leiden en te inspireren en om holistisch onderzoek te doen dat leidt tot een duurzame toekomst. Die droom kwam in 2011 uit met de oprichting van de Heliopolis University for Sustainable Development (HU), gericht op vier dimensies: de culturele, economische, sociale en ecologische. Het is uitgegroeid tot een inspirerende plek in Cairo die nieuwe ontwikkelingen initieert en ze ook implementeert in de praktijk.
 
In de afgelopen tien jaar zijn er vijf faculteiten opgericht, waarbij de beschikbare grond op de campus in Cairo een beperking vormde. Daarom is SEKEM bijzonder blij dat er nu in Adleya nabij de SEKEM farm een nieuwe campus gebouwd kan worden met nog eens acht faculteiten. Dit sluit aan bij haar doel om de kennis van duurzaamheid in Egypte te verspreiden en daarbij achtergestelde plattelandsgebieden te bereiken.
 
Over de ontwikkeling in de afgelopen tien jaar en de toekomstplannen is een mooie publicatie verschenen: Proud Past, Exciting Present, Grand Future – 10 Years of Sustainable Development.
Je kunt het lezen op de website van de HU