“Health competence”

In Egypte erkent de officiële gezondheidszorg vooral de reguliere geneeswijze, waarin vanuit materialistisch standpunt met medicijnen aan symptoombestrijding wordt gedaan. Artsen en apothekers hebben een groot maatschappelijk aanzien.

Door de corona-pandemie is er, zoals elders, meer aandacht ontstaan voor het immuunsysteem, leefstijl en zelfzorg. Kortom voor de eigen verantwoordelijkheid.

Het begrip gezondheid krijgt een ruimere en dynamischer betekenis: de samenhang van individuele, sociale en economische factoren bepalen iemands gezondheid. “Health competence” als het vermogen om je leven te organiseren qua gezondheid, zingeving, in sociaal en economisch opzicht. Dit kan om individuele gezondheidsbevordering gaan, maar ook in gemeenschapsverband.

Een team van twee artsen en twee verpleegkundigen startte vorig jaar vanuit SEKEM een mobiel consultatiebureau (Health on Wheels) en biedt ouders informatie over hygiëne, preventieve gezondheidszorg, voeding en vaccinatie. Een van de eerste successen hiervan is dat de kinderen geen parasieten meer blijken te hebben!

Coaching over voeding en lifestyle is heel erg belangrijk. Er is in Egypte sprake van overgewicht bij 62% van de bevolking en bij 32% van de kinderen. De economische omstandigheden zorgen voor armoede waardoor mensen weinig geld hebben voor sport en vooral goedkoop voedsel eten, dat dik maakt en slecht is. Ook wordt er veel gerookt.

Door middel van één op één consulten, kookworkshops en Woman’s Health cursussen worden goede resultaten geboekt. Daarin wordt aandacht besteed aan gezonde voeding, aan ademhalings- en lichaamsoefeningen, praktische tips en weekdoelen voor elke deelnemer.

“Last week, I decided to take some time for myself, away from the kids. I made myself tea and cookies and went out onto the balcony for some fresh air. I tried this breathing exercise we learned. It felt like the first time my body was breathing and the stress was fading away. I had a good sleep night, the next day I felt more energetic than usual to go to work and start the day.” (A ATOS employee participating in the Women’s Health Program)

“We live in a family house, so I can’t have a private place to do anything. Last week, I put my ear plugs in, played a song I love and started dancing in the bathroom. I thought I forgot how to dance but I was wrong. I felt really happy afterward and more ready to deal with the daily challenges with my family.” (A Naturetex employee enrolled in the nutrition and lifestyle course in the Core Program)

Met gerichte acties, zoals bijvoorbeeld Health on Wheels, krijgt SEKEM ook schenkingen uit Europa en elders in de wereld. Zo plaatste de vereniging voor antroposofische zorg Antroposana op ons verzoek een oproep op haar website, waarvoor wij hen hartelijk danken.