Afstudeerceremonie HU najaar 2019

Beurzen voor studenten, genezen van kanker

De Heliopolis Universiteit voor Duurzame Ontwikkeling (HU) in Cairo werkt samen met het Children’s Cancer Hospital Egypt 57357, een bijzonder ziekenhuis dat zich richt op genezing van kinderen met kanker. Voor jongeren die genezen zijn, bemiddelt het ziekenhuis bij het vinden van een studieplek aan een Egyptische universiteit. Zij selecteren studenten die in aanmerking komen voor een beurs. De ouders van de geselecteerden kunnen de studiekosten niet opbrengen, naast alle kosten voor het ziekenhuis. Velen zijn ook slecht verzekerd. De medische staf van SEKEM begeleidt de studenten waar nodig met check ups en andere zorg.

De Duitse, Oostenrijkse en Nederlandse vriendenkringen brengen geld bijeen om beurzen te financieren. Een farmaciestudent die een beurs kreeg dankzij de Nederlandse bijdrage, is in oktober 2019 afgestudeerd. Een bijzonder moment: genezen van zijn ziekte, klaar met de studie en nu de wijde wereld in! Een impressie van de buluitreiking ziet u op de foto. De namen van de beursstudenten worden niet bekendgemaakt omdat dit hen in een speciale positie zou brengen, wat niet wenselijk is.

Nederlandse vrienden brengen jaarlijks 5000 euro bijeen voor deze jongeren, dankzij enkele royale schenkingen van donateurs die specifiek dit doel ondersteunen. Aanvankelijk konden daarvan twee beurzen worden gefinancierd, maar door de devaluatie van de Egyptische pond kunnen nu vier studenten van een beurs worden voorzien dankzij de Nederlandse bijdrage. Zij studeren Physical Therapy, Engineering en Business Economics. Prachtig dat ze op deze manier aan hun toekomst kunnen bouwen.

Wij hebben uw steun nodig om dit te kunnen blijven doen. U kunt een eenmalige bijdrage overmaken op IBAN NL76 TRIO 0212 4884 22 ten name van de Vriendenkring SEKEM te Den Haag onder vermelding van ‘beurzen’. Wilt u een periodieke schenking doen of wilt u een schenkingsovereenkomst aangaan, wilt u dan contact opnemen via [email protected] of 06 2120 5816? Een model schenkingsovereenkomst vindt u hier.

Ellen Winkel