UITNODIGING SEKEMDAG 8 OKTOBER

Het wonder van Compost; het wonder van Gemeenschapsvorming: brengt nieuw leven

Jaarvergadering: zaterdag 8 oktober 12.00 – 13.00 uur
Middagprogramma: zaterdag 8 oktober 14.00 – 17.30 uur
Inloop vanaf 11.00 uur; lunch 13.00 – 14.00 uur
Locatie: De Kleine Aarde, Het Klaverblad 13, 5283 TV Boxtel

Sprekers:
Boudewijn Tooren: Herenboeren Wilhelminapark Boxtel
Onno Niesen: Stichting De Plaatsen
Eric van Oijen: De vernieuwde Kleine Aarde
Salah Ali: SEKEM

Wij nodigen je van harte uit voor een Sekemdag op zaterdag 8 oktober. Wij beginnen om 12.00 uur met de algemene ledenvergadering. Het thema van het middaggedeelte zal zijn ‘Gemeenschapsvorming brengt nieuw leven, net zoals Compost’. Dit thema bestuderen we aan de hand van 4 initiatieven. Zie in de bijlage een korte beschrijving. Vanaf 11.00 uur is er gelegenheid de tuinen van De Kleine Aarde te bekijken. Astrid Abas en Erik van Regteren Altena zullen vioolmuziek verzorgen.

Het programma is als volgt:

12.00      jaarvergadering (ook belangstellenden zijn van harte welkom)
13.00      lunch (van tevoren opgeven)
14.00      presentaties Herenboeren, De Plaatsen, De Kleine Aarde en SEKEM
15.45      theepauze
16.00      interactief deel
17.00      afsluitend drankje
17.30      afsluiting

Deelname is gratis, maar voor de lunch rekenen we € 10,-. Je kunt dit ter plekke contant betalen of overmaken op IBAN NL76 TRIO 0212 4884 22 van de Vriendenkring SEKEM o.v.v. ‘lunch 8 oktober’. Wil je mee eten? Stuur uiterlijk zaterdag 1 oktober een e-mail naar [email protected] of geef je telefonisch op bij Anne Bakker (06 1036 9981). Je kunt dan ook eventuele dieetwensen doorgeven. We kijken ernaar uit je 8 oktober te zien en help ons alsjeblieft een breed publiek te bereiken door deze uitnodiging door te sturen naar iedereen waarvan je denkt dat ze geïnteresseerd zouden kunnen zijn!

Stichting De Plaatsen

We kampen met meerdere crises die zich op dit moment gelijktijdig voordoen. De klimaatcrisis weet zich omringd door urgente problemen die de biodiversiteit, ons landschap en het milieu negatief beïnvloeden. Oplossingen worden onder meer gezocht in verminderde uitstoot van stikstof en CO2. Wat hierbij helpt, is beter omgaan met onze bodem. Een vitale bodem draagt namelijk bij aan een beter klimaat, meer biodiversiteit, een aantrekkelijk landschap, een gezonder milieu en de regionalisering van ons voedselsysteem.

Het grootste deel van de Nederlandse bodem is in beheer bij onze boeren en tuinders. Stichting Plaatsen Nederland werkt samen met hen aan de realisatie van 700.000 hectare duurzaam bodembeheer. Zo dragen we bij aan een gezonder Nederland waarin het goed leven is, voor mens, plant en dier; en zowel voor onze kinderen als de generaties na hen.

Er komen minimaal vier Plaatsen voor de vier verschillende grondsoorten in Nederland. De initiatiefnemers van De Plaatsen willen met zoveel mogelijk boeren samenwerken. De Plaatsen wil met hen en allerlei systeemspelers (onder andere banken, afzetcoöperaties, supermarkten en burgers) leren over en werken aan een regeneratief voedselsysteem. Deze brede beweging krijgt letterlijk grond onder de voeten op verschillende Plaatsen. Coöperatie Plaats De Kleine Aarde in Boxtel is de gangmaker, de eerste Plaats van Nederland. Deze crowdfunding is de financiële onderlegger van zowel de fysieke plek als de regeneratieve beweging.

Herenboeren Wilhelminapark

Wij zijn Herenboeren Wilhelminapark, een coöperatie waarvan de meeste leden uit de regio Boxtel, Vught, Sint-Michielsgestel komen. Wij runnen samen een kleinschalig gemengd boerenbedrijf. Een boer is aangesteld voor de dagelijkse werkzaamheden op het bedrijf.

We willen weten waar ons voedsel vandaan komt. Daarom zijn we in het voorjaar van 2016 met elkaar een eigen Herenboerderij gestart. We telen tientallen soorten groenten en fruit, houden zelf kippen en varkens en ook lopen er runderen op onze boerderij.

De leden van de coöperatie investeren eenmalig en delen vervolgens de kosten, circa 12 euro per afnemende mond per week. Wat we daarvoor terugkrijgen, is elke week ongeveer 60 procent van ons eten; groenten, fruit, aardappelen, kruiden, eieren en dus vlees.

De Kleine Aarde

In 1972 werd het centrum gesticht naar aanleiding van de zorgen die Leeflang en vele anderen hadden over de toenmalige toestand van het milieu en de verwachtingen voor de toekomst. Zij vonden dat er iets moest veranderen in hoe de mens met zijn omgeving omgaat en dat daartoe concrete alternatieven nodig waren. Het was een centrum dat kleinschalige technieken ontwikkelde om het milieu te ontlasten.

Het centrum ontwikkelde projecten op het gebied van wonen, energieopwekking, voedselproductie, afvalverwerking en besparingen op grondstoffen. Verder kon men er cursussen volgen op deze gebieden en onder meer leren hoe een windmolen te bouwen. Ook beheerde het centrum biologische tuinen en een vegetarische keuken. In 1976 startte Leeflang met zijn vrouw Anke de stichting de Twaalf Ambachten die zich helemaal richtte op de technische aspecten van kleinschalige en ecologische praktijken te richten.

Vanaf 2015 werd gewerkt aan een herstart van De Kleine Aarde die in 2017 vorm kreeg in het Kleine Aarde Netwerk (KAN). Deze vereniging werd opgericht vanuit ‘Burgers voor De Kleine Aarde’, een netwerk van lokale duurzaamheidsactoren. Ook is er een samenwerkingsverband gestart met vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven die het terrein van De Kleine Aarde opnieuw willen vormgeven. Samen met de gemeente Boxtel is door een Collectief het plan opgevat nieuwe initiatieven te nemen die grotendeels in het verlengde liggen van de bedoelingen van de stichters: duurzame vormen van wonen, technologie, ondernemen, voedselproductie en educatie, aangevuld met onderwijsactiviteiten en recreatie.

Sinds 2017 is een van deze activiteiten het werk van de Voedseltuin Boxtel e.o. Een gebied van in totaal bijna een hectare op het terrein van De Kleine Aarde is ingericht voor het verbouwen van verse groente en fruit voor de Voedselbank en andere organisaties voor armoedebestrijding. Daarnaast biedt de Voedseltuin kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Voedseltuin draait volledig met vrijwilligers. Het benodigde geld voor de inrichting en exploitatie van de Voedseltuin wordt verkregen van sponsors en fondsen.

Op het terrein zijn verder verschillende Pioniers werkzaam met onder andere een educatief voedselbos, een eetbare siertuin, verticaal telen, biologisch imkeren en andere voedselinnovaties, met als overkoepelend thema ‘voedsel’.

SEKEM (Egypte)

SEKEM is in 1977 ontstaan uit een visioen van oprichter dr. Ibrahim Abouleish. Hij zag de noden van Egypte en wat hij daaraan wilde doen.

Hij wilde de woestijn met behulp van mest en compost op een natuurlijke wijze vruchtbaar maken. Hij wilde bomen planten en gezonde voeding produceren. Veel arme Egyptenaren zouden er werk moeten vinden. Hij wilde werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Opleiding, kunst en cultuur, medische voorzieningen, zorg voor de aarde en voor de mens. Dit alles plaatste hij onder het motto SEKEM: “door de kracht van de zon”.

Nu biedt de SEKEM Holding werk aan ca. 1.500 mensen in biodynamische landbouwbedrijven en bedrijven voor de verwerking van landbouwproducten nabij Belbeis, 60 km ten noordoosten van Cairo, in de Sinai, Bahariya, Faiyum en Minya en aan nog eens 800 werknemers in 140 aangesloten zelfstandige biodynamische boerenbedrijfjes door heel Egypte. Een ontwikkelingsfonds – waarin 10 % van de bedrijfswinst wordt gestort – ondersteunt kinderopvang, een basis- en middelbare school, vakonderwijs en volwassenenonderwijs, medische zorg, zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en de opleiding van straatkinderen. Nauw met SEKEM verbonden is de Heliopolis Universiteit voor duurzame ontwikkeling in Cairo. Kunst en cultuur spelen er een centrale rol in de menselijke ontwikkeling.

Duurzaamheid houdt voor SEKEM niet slechts in het verbeteren van wat er al is (schoner water, vruchtbaarder aarde, betere lichamelijke gezondheid enz.) maar ook ruimte scheppen om iets nieuws te laten ontstaan, zoals vrede en interesse voor de ander en de wereld. Dit streven overstijgt elke afzonderlijke religie of cultuur. SEKEM is hierin een voorbeeld voor de wereld.

Een belangrijke inspiratiebron voor SEKEM is de antroposofie, die de zichtbare en de onzichtbare wereld met elkaar verbindt. Daarmee krijgt het streven naar duurzaamheid een diepere betekenis. Ook de islam is een inspiratiebron voor SEKEM. Dit wil niet zeggen dat SEKEM een religieus initiatief is. Religie en levensbeschouwing doen ertoe; ieders religie of levensbeschouwing wordt gerespecteerd.