Ecosystem Restoration Camp Sekem Wahat

Nu starten met vergroenen

Zoals eerder bericht is Sekem in de oase Wahat Al Bahareyya gestart met het vergroenen van 63 ha woestijnland met behulp van financiële steun van uzelf en andere gevers en partners. Nu is er opwindend nieuws want SEKEM is een partnerschap aangegaan met het initiatief Ecosystem Restoration Camps. Dit is een Nederlandse organisatie die mensen in de wereld aanspoort om ‘gewoon te beginnen’ met het vergroenen van de aarde. Het heft en de daadwerkelijke schop zelf in handen te nemen. Het eerste kamp ontstond enkele jaren geleden vrij spontaan in Zuid-Spanje: een internationale groep geïnspireerde jongeren is een gedegradeerd stuk landbouwgrond met allerlei ingrepen uit de zogenaamde permacultuur gaan vergroenen. Er was in het begin weinig geld en materiaal, maar gaandeweg hebben ze zich goed georganiseerd, zijn de resultaten na enkele jaren goed zichtbaar en is het kamp een doorslaand succes! Mensen van over de hele wereld willen daar bijdragen aan het initiatief: door op het land te werken, noodzakelijke infrastructuur aan te leggen, de website te verbeteren, lessen in ‘landbouwvergroening’ te organiseren en dergelijke. Ecosystem Restoration Camps is het geesteskind van John D. Liu die in 2012 furore maakte met één van de best bekeken VPRO Tegenlicht documentaires ooit: ‘Groen  Goud’, die gaat over dit  vergroenen van de aarde (hier terug te zien). Hij was in december vorig jaar op bezoek bij SEKEM om een korte film te maken voor SEKEMs fondsenwerving. Hij is meteen in gesprek gegaan met SEKEM om het idee van zo’n kamp te koppelen aan de reeds gestarte vergroening van de oase Wahat el Bahariya. Nu kunnen mensen uit de hele wereld naar Wahat komen om daar samen met de Egyptische gemeenschap te werken, te leren, ideeën uit te werken, elkaars cultuur te leren kennen en veel meer! Lees hier meer informatie over dit kamp en de moederorganisatie. Helaas moeten de activiteiten voor het kamp in Wahat door de coronasituatie tijdelijk worden stilgelegd. Maar we hopen dat dit gauw verandert.

Sinds een jaar of tien willen steeds meer mensen wereldwijd – van IJsland tot Tahiti en van Patagonië tot Japan – de wereld vergroenen en de natuur herstellen. Met name in de laatste vijf jaar zijn er legio initiatieven en projecten ontstaan, cursussen gehouden, boeken geschreven, artikelen in kranten verschenen. Naast Wahat zijn er zelfs nog meer initiatieven genomen. In de Sinai – aan de Rode Zee – is een soortgelijk kamp gestart (zie nogmaals de website van Ecosystem Restoration voor meer informatie). Via John D. Liu en via Commonland werden we verder geattendeerd op een welhaast onvoorstelbaar project: het vergroenen van de Sinaïwoestijn, te beginnen bij Lake Bardawil aan de Middellandse Zee. De (vooralsnog niet weersproken) hypothese is, dat grootschalig ecosysteemherstel van de Sinaïwoestijn op lange termijn een bijzondere invloed op de weersystemen zou kunnen hebben en zou kunnen bijdragen aan een gematigder klimaat in de regio. Over deze droom wordt door initiatiefnemers met de Egyptische overheid en met steeds meer partijen gesproken. Met al haar Greening the Desert ervaring en in het licht van de ambities voor 2057 hopen we dat Sekem en de Heliopolis Universiteit hier ook een rol in kunnen spelen. Deze ideeën geven inspiratie en hoop in tijden van grote klimaatzorgen.

Al met al inspirerende en hoopgevende initiatieven. Bent u enthousiast geraakt en wilt u op een of andere manier helpen? Deze initiatieven hebben uiteraard materiële steun nodig alsook vrijwilligers. Stuur deze informatie daarom graag door naar mensen in uw netwerk die interesse zouden hebben. Voor praktische informatie voor de kampen in Wahat en de Sinai kunt u contact opnemen. Wilt u deze projecten financieel ondersteunen en/of kent u mensen bij wie het mogelijk zou zijn fondsen te werven, dan gaan wij graag met u in gesprek. Bel daarvoor met Hendrik Jan Bakker (06 4492 0544) of mail naar [email protected].

Hugo Stekelenburg