Integratieve gezondheidszorg

Nieuwe fondsenwervingstrategie

SEKEM wil duurzame landbouw actief bevorderen en sneller laten groeien, SEKEM wil jonge mensen kansen bieden om zich te ontwikkelen en SEKEM wil ethische en eerlijke handelspraktijken in een vreedzame samenleving stimuleren.

Deze ambities kosten allemaal veel geld. Veel initiatieven worden gefinancierd uit bijdragen vanuit de eigen SEKEM-bedrijven en van part-ners en vrienden over de hele wereld. Daarbij is de visie van SEKEM voor 2027 (korte termijn) en 2057 (lange termijn) de leidraad, met ambities die nauw verbonden zijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

SEKEM voelt de urgentie om meer te doen en te versnellen dan nu financieel mogelijk is, dus meer geld uit nieuwe bronnen zou zeer welkom zijn en helpen de impact van SEKEM te vergroten.

Daarom hebben SEKEM en de Europese Vriendenkringen besloten meer aan fondsenwerving te doen. De campagne Greening the Desert voor de nieuwe farm & community in Wahat el Bahariyya (zie www.pivot.sekem.com) bleek zeer succesvol.
SEKEM en de Europese vriendenkringen introduceren nu geleidelijk meer donatiemogelijkheden op de websites, ook voor diverse andere projecten. Bij het bezoeken van www.sekem.com en de websites van de Duitse een Oostenrijkse vrienden kunnen vrienden en partners nu al di-recte donaties doen voor doeleinden en projecten die hun na aan het hart liggen. De Nederlandse vriendenkring hoopt rond de jaarwisseling een ‘donatieknop’ operationeel te hebben.
De eerste twee campagnes vind je op www.sekem.com/en/support-sekem.

Fondsen

SEKEM en de Heliopolis University for sustainable development zijn ook begonnen charitatieve instellingen en zeer vermogende particulieren uit te nodigen om partnerschappen aan te gaan en zo belangrijke ‘impactprojecten’ met meerjarige subsidies te ondersteunen. Zulke partnerschappen stellen SEKEM in staat te investeren in projecten waarvoor grotere bedragen nodig zijn. Er zijn informatiebrochures ontwikkeld om belangrijke projecten en hun impact-ambities met potentiële partners te delen. Weet je iemand of een organisatie die hier interesse in zou kunnen hebben, neem dan eventueel rechtstreeks contact op met SEKEM via [email protected] of met de Vriendenkring via [email protected].

Voor een snelle indruk van SEKEM is een video gemaakt door de bekende klimaatfilmer John D. Liu.

Nalaten

Als mensen doneren aan de Vriendenkring SEKEM voor een mooi project, krijgen we soms ook vragen over een ‘laatste donatie’. Onder het motto ‘wat je bezit is op weg naar anderen’ ont-wikkelden we praktische informatie over hoe jouw nalatenschap duurzaam kan bijdragen aan de toekomst van nieuwe generaties. Hier vind je een flyer met informatie. Bert de Graaff (06 5327 1035) en Hans Schut (06 2294 4735) zijn graag bereid in een vertrouwelijk gesprek de mogelijkheden met je door te nemen.