‘Greening the desert’ #1

Sinds 1977 heeft SEKEM al ruim 680 ha woestijnland in cultuur gebracht. Dat is hard nodig, want de voedselbehoefte groeit en het areaal vruchtbaar land neemt gestaag af. Iedere minuut gaat wereldwijd een hoeveelheid vruchtbare grond vergelijkbaar met 30 voetbalvelden verloren.

SEKEM is in de oase Bahariya een project gestart om 63 ha woestijnland te cultiveren: ‘Greening the desert’. SEKEM bezit daar al land en heeft er ervaring opgedaan met de aanleg van irrigatiesystemen op basis van zonne-energie.

Op het nieuwe land zal voedsel worden verbouwd voor tweeduizend mensen. Door tienduizend bomen te planten wordt 975 ton CO2 vastgelegd – dat compenseert de uitstoot van meer dan vierhonderd Egyptenaren per jaar.

Zonder irrigatie lukt dit niet. Het benodigde water zal worden opgepompt en door middel van drie circulerende irrigatiesystemen (pivots) over het land worden gesproeid.

Voor de aanleg van deze systemen en de zonne-energie installatie is een startkapitaal van € 400.000 nodig. Via de internetpagina pivot.sekem.com kunt u daaraan bijdragen. U kunt CO2-certificaten kopen en geld lenen of schenken. Met iedere euro kan 1,44 m2 land worden gewonnen.

Met het project ‘Greening the desert’ realiseert SEKEM drie van haar recent geformuleerde doelen voor 2057: 100 % duurzame, CO2-neutrale en eerlijke landbouw in Egypte.

Ga naar pivot.sekem.com en ondersteun de campagne.