‘Greening the desert’ #3

Het SEKEM Tree Project: Gold Standard gecertificeerd

Sinds november 2019 is het SEKEM Tree Project het eerste Gold Standard-gecertificeerde project in Egypte en het Midden-Oosten. In de oase Wahat el Baharreyya worden tot 2020 op 11,7 ha woestijngrond honderdduizend bomen aangeplant. Momenteel heeft SEKEM voor het vastleggen van 2.000 ton koolstofdioxide al 2.000 CO2-certificaten kunnen uitgeven.

De Gold Standard is de hoogste kwaliteitsstandaard voor de compensatie van CO2. Projecten die zijn gecertificeerd volgens de Gold Standard dragen naast de compensatie van CO2 ook bij aan een duurzame ecologische en sociale ontwikkeling. Op dit moment certificeert Gold Standard meer dan 1.700 projecten in meer dan 80 landen.

Door het SEKEM Tree Project zal de biodiversiteit enorm toenemen, wordt de luchtkwaliteit positief beïnvloed en de bodemgesteldheid aanzienlijk verbeterd. Door de aanwezigheid van bomen zal water minder snel verdampen, waardoor relatief efficiënt met irrigatiewater kan worden omgegaan.

De oase heeft meer dan 30.000 inwoners die leven van landbouw en mijnbouw. Omdat landbouw een belangrijke bron van inkomsten blijft, zal het SEKEM Tree Project extra werkgelegenheid in de regio brengen. Het is de bedoeling om een trainingsfaciliteit te openen om werknemers op te leiden en een basisschool voor de kinderen van de werknemers en uit de omliggende gemeenschap.

SEKEM CO2-certificaten zijn te koop via de SEKEM Online Shop.