Een andere kijk op landbouw

Stel je een landbouwsysteem voor dat helpt bij het tegengaan van klimaatverandering, boeren een goed inkomen geeft, hun welzijn stimuleert en de productie van betaalbare gezonde voeding mogelijk maakt. SEKEM werkt al een paar jaar aan zo’n model. Tijdens COP27 heeft SEKEM volop kunnen delen wat er in dit opzicht tot nu toe is bereikt.

ECONOMY OF LOVE (EoL) is een ethische, duurzame en transparante certificeringsstandaard die biodynamische boeren ondersteunt om een positief milieueffect te bereiken door koolstof in de bodem vast te leggen en de biodiversiteit op hun bedrijf te vergroten. EoL is ontwikkeld door de Egyptische Biodynamische Vereniging (EBDA), die streeft naar duurzame landbouw in Egypte. Dit jaar verwierf EoL een licentie voor de certificering van koolstofkredietprojecten van Egyptische boeren.

Daarnaast zijn er criteria voor menswaardige werkomstandigheden en het ontwikkelen van de gemeenschap rondom de boeren. Certificering levert de boeren carbon credits op die zij kunnen aanbieden op de koolstofmarkt. Daardoor krijgen zij een beter inkomen en kunnen zij hun producten voor een lagere prijs aanbieden, wat leidt tot een betere bereikbaarheid van gezond voedsel voor een grotere groep mensen. Op dit moment worden 2.100 boeren door EoL gecertificeerd. Volgens een ruwe berekening kan dit aantal boeren helpen om 84.000 ton CO2 per jaar vast te leggen, wat een positieve impact op het klimaat zal hebben. De verwachting is dat deze stap de wereldwijde landbouw- en voedselsector fundamenteel zal veranderen.

Ambities
EoL hoopt dat tegen 2028 250.000 boeren zijn overgeschakeld naar duurzame landbouwmethoden. Het zal de economische veerkracht van de landbouwbedrijven en het aanpassingsvermogen aan het klimaat vergroten en duurzame landbouw in Egypte stimuleren. Bovendien zal de geschatte 9,6 miljoen ton vastgelegde CO2 een aanzienlijke bijdrage leveren aan de bestrijding van de klimaatverandering.

SEKEM Wahaat
De SEKEM-farm in Wahaat El Bahariya was het eerste koolstoflandbouwproject dat door EoL werd gecertificeerd en speelde de rol van prototype. Dit project heeft goede resultaten laten zien en bewezen dat duurzame, regeneratieve landbouw volgens de EoL-richtlijnen kan bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Door het gebruik van biodynamische landbouwmethoden werd woestijngrond gerevitaliseerd, terwijl aanvullende activiteiten voor koolstofvastlegging in één jaar ongeveer 12.000 carbon credits opleverden, wat zorgde voor ongeveer 300.000 euro aan extra inkomsten die in de uitbreiding van de farm konden worden geïnvesteerd.

Om dit project tot een succes te maken, zoekt EBDA partners die bereid zijn de voorfinanciering van de transitie te ondersteunen.

COP27
Tijdens COP27, de internationale klimaatconferentie die dit jaar in Egypte plaats vond, was Economy of Love gastheer en medeorganisator van verschillende nevenevenementen.
Voorafgaand aan de conferentie organiseerden SEKEM en het Egyptische ministerie van milieu een eigen conferentie en een Solutions Forum. Ook tijdens COP27 was SEKEM intensief vertegenwoordigd met tien oplossingsgerichte dialoogwerkgroepen. Meer over de bijdragen van SEKEM lees je hier.

Ecologische voetafdruk
Medewerkers van de Heliopolis Universiteit en van SEKEM meten regelmatig hun ecologische voetafdruk. Het zou geweldig zijn als iedereen uit het SEKEM-netwerk hetzelfde deed. Een beter milieu begint bij onszelf. Bereken hier je eigen voetafdruk.

Meer informatie over Economy of Love vind je hier. Carbon credits koop je hier. Voor 35 euro koop je 1 carbon-credit.