Werken aan de toekomst

Met veel enthousiasme is er op de SEKEM Visiedag van 12 maart gewerkt aan de toekomst van de Vriendenkring door 18 betrokkenen, waarvan vier bestuursleden. De Visiedag werd begeleid door Dieter van den Broeck en Maaike Boumans die met Theory U werkten, een model om tot vernieuwing te komen. Mooi was dat ook veel jonge Vriendenkringleden deelnamen.

Door de dag heen spraken we in verschillende werkvormen over ieders persoonlijke situatie en de wensen en mogelijkheden om iets aan te pakken, over de huidige situatie op SEKEM en van de Vriendenkring en welke ontwikkelingen wenselijk zijn. Tot slot spraken we over welke initiatieven de deelnemers zelf zouden willen aanpakken.

Om verdieping te krijgen in het gesprek creëerden we in vier groepen een artistieke impressie van SEKEM en de Vriendenkring met behulp van klei en andere materialen. Dat leverde verrassende inzichten op. In de ‘kunstwerken’ over de gewenste situatie stond bij alle groepen het SEKEM-ideaal en het uitdragen daarvan centraal. Ook ontstonden er meer onderlinge (sociale, educatieve, finan¬ciële) verbindingen tussen de mensen en het geheel. Dit paste bij het beeld om in Nederland, naast het bestuur, met initiatiefgroepen voor bepaalde thema’s te gaan werken.

Initiatieven waar mensen mee aan de slag wilden waren:
• een podcast maken, ‘Economie van de Liefde’, over SEKEM en andere projecten met vergelijkbare idealen, met interviews door een BN-er;
• ondersteuning bieden met betrekking tot de pedagogische visie in de SEKEM scholen;
• SEKEM story-telling (prototypes van Vision Goals presentabel maken) en combineren met fondsenwerving;
• jongerenreizen naar SEKEM organiseren waarbij eerst de situatie van Egypte in beeld komt en daarna SEKEM als alternatief;
• hoe vertaal je SEKEM naar Nederland? Wat kunnen wij doen en hoe blijven wij verbonden?
• experts uit Egypte een plek in Nederlandse projecten geven;
• de inspiratie van het SEKEM-ideaal zijn in je eigen omgeving;
• een Theory U sessie organiseren samen met de andere Vriendenkringen en SEKEM;
• verbondenheid met andere Vriendenkrin-gen verbeteren – tussen de besturen en de projecten;
• 1 hectare land huren voor tuinbouw, fruitbomen, een plek om samen te komen en SEKEM in Nederland te doen.

Op 14 mei ontmoeten we elkaar opnieuw om plannen verder uit te werken en ook te kijken naar hoe lopende taken anders ingevuld kunnen worden. Zo zou er, buiten het bestuur, een communicatieteam kunnen ontstaan (zie de oproep hierboven voor communicatiekrachten).

Wil je ook nog aansluiten bij deze bijeenkomst en bij de plannen die ontwikkeld worden? Meld je aan bij Hannie Bakker.