SEKEM stelt zichzelf ‘onmogelijke’ doelen

Helmy Abouleish was onlangs in Nederland om twee lezingen te geven. Op 2 maart was hij uitgenodigd bij de Winterconferentie van de BD-Vereniging in Dronten en de avond ervoor verzorgde hij een ‘Oikotalk’ bij Oikocredit in Utrecht.

Warmonderhof

“Er is een verband tussen humusontwikkeling en humane ontwikkeling. Landbouw is het verheffen van natuur tot cultuur, tot agricultuur, door mensen die zich ontwikkelen”, vertelde hij aan de volle zaal van Warmonderhof in Dronten. Hij voelde zich als een vis in het water voor dit biodynamische publiek. “Biodynamische landbouw is niet: aardappels produceren volgens een bepaalde methode. Biodynamische landbouw dekt de vijf dimensies: sociale, economische, culturele, ecologische en spirituele ontwikkeling.”

Zijn verhaal over de ontwikkeling van SEKEM, het wonder in de woestijn, zal de trouwe volgers van SEKEM bekend zijn. Hoe zijn vader Ibrahim Abouleish door iedereen voor gek werd verklaard, toen hij in de woestijn met biodynamische landbouw wilde beginnen als basis voor vernieuwende menselijke ontwikkeling in Egypte. Het was een mission impossible. “Mijn vader zei altijd: als mensen zeggen dat je plannen een mission impossible zijn, dan ben je op de goede weg”.

Doelen

Helmy stelde zich nu de vraag: wat zijn de nieuwe ‘missions impossible’? Wat willen we bereiken in bijvoorbeeld 2050? “Je moet jezelf onmogelijke doelen stellen. Als iemand zegt ‘Dat zal wel mogelijk zijn’, dan moet je je afvragen of je plannen wel de moeite waard zijn.”

Als eerste doel noemde hij: Egypte 100% biologisch in 2050. “Denken jullie dat dat mogelijk is?” De zaal reageerde lachend met veel ja’s. “O, dan moeten we het doel maar bijstellen”, zei Helmy. “Wat dachten jullie van 100% biologisch in heel Afrika?!”

Andere doelen die hij noemde zijn: 100% hernieuwbare energiebronnen, 100% eigen zaadteelt en 100% zelf geproduceerde biodynamische preparaten. Zijn toekomstbeeld is een 100% circulaire economie, waarbij alle producten het label ‘economy of love’ meekrijgen en waarbij de ware kosten in alle productprijzen zijn verrekend. En hoewel er nu mooie scholen zijn op SEKEM, droomt hij van een totaal nieuw schoolmodel. “We willen toe naar scholen waar leerlingen zich veel meer op een individuele manier kunnen ontwikkelen. Ook het onderzoek verandert richting een spirituele, holistische werkwijze.”

Ellen Winkel (Vriendenkring SEKEM)