SEKEM en het Egyptische onderwijs

De staat van het openbaar onderwijs in Egypte is al decennia lang dramatisch slecht. Klassen zijn overvol en salarissen van leerkrachten zijn te laag om van rond te kunnen komen. In de hoop dat leerlingen ’s middags tegen betaling ‘bijles’ komen volgen, geven leerkrachten opzettelijk slecht les. En dan nog gaat het om het uit het hoofd leren van teksten in plaats van om begrijpen.

Maar daar komt verandering in. En dat is mede te danken aan SEKEM. De SEKEM School trok al lange tijd de aandacht van onderwijsministers. Het ministerie van onderwijs werkt aan een nieuwe onderwijsvisie voor 2030 en heeft al nieuw beleid geformuleerd voor de kleuterscholen en de eerste drie klassen van de lagere school. Met ingang van dit schooljaar worden onder andere de volgende veranderingen doorgevoerd.

  • Geen toetsen meer om kennis achteraf te toetsen, maar formatieve toetsen die kunnen helpen bij het vormgeven van het leerproces van de leerling. De nadruk komt te liggen op wat je kunt. In principe wordt er niet meer gedoubleerd.
  • Kinderen zitten niet meer achter elkaar in klassieke schoolbankjes, maar in cirkels. Enerzijds geeft dit meer ruimte in de overvolle lokalen, anderzijds bevordert dit het wij-gevoel doordat de kinderen elkaar kunnen aankijken en de leraar geen dominante positie meer inneemt, maar deel is van de kring.
  • Er wordt meer samen, interactief en interdisciplinair in projectvorm gewerkt. De rol van leerkracht verandert van kennisbron naar coach.
  • De salarissen van onderwijzend personeel gaan flink omhoog.

Het mooie is dat dit rechtstreeks is geïnspireerd door de SEKEM School, die al dertig jaar met een aantal van deze elementen werkt.

De Heliopolis Universiteit voor duurzame ontwikkeling heeft een module ‘Education for Sustainable Development’ ontwikkeld. Het volgen van deze module is verplicht voor alle medewerkers van de universiteit zelf en voor leerkrachten van de SEKEM School en het SEKEM Vocational Training Center. De module wordt ook aan andere scholen aangeboden.

Noha Hussein (SEKEM) & Hendrik Jan Bakker (Vriendenkring SEKEM)

Bent u enthousiast geworden? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief of word lid van onze vereniging.
Volg ons op Facebook en Twitter.