Nieuw in de Vriendenkring: de compostkring

In het voorjaar kwam een twintigtal SEKEM-vrienden bij elkaar om met behulp van de Theory U methode te komen tot een vernieuwing van de organisatie en bestuursvorm van de Vriendenkring.

Een speciale oproep werd gedaan aan jonge geïnteresseerden. In een inspirerende dag onderzocht ieder zijn verbinding met SEKEM en werkten we met creatieve opdrachten om te eindigen in een kring vol projectvoorstellen.

Met een kleiner aantal leden kwamen we 18 juni bij elkaar voor een vervolg op deze dag. We constateerden dat veel taken over communicatie gaan. Het bijzondere van deze middag was dat unaniem gekozen is voor het langdurende project ‘Wees de SEKEM-inspiratie in je omgeving’, omdat dit voor iedereen geldt die iets voor SEKEM wil betekenen.

Voor het verantwoording nemen voor een bepaald project was voor sommigen de tijd nog niet rijp in verband met persoonlijke omstandigheden. In plaats van het oppakken van projecttaken zijn we gekomen tot het commitment aan een proces: het met regelmaat samenkomen in de vorm van een Compostkring, zowel life als online.

Compost verbindt het geheel van een bedrijf doordat restmateriaal verzameld wordt, wat via een warmteproces omgezet wordt in nieuwe vruchtbare voeding voor de bodem. Voeding voor weer nieuwe gewassen. Zo wil ook deze kring mensen samenbrengen om via de onderlinge verbinding en warmte tot initiatieven te komen. Ideeën kunnen worden uitgewisseld en rijpen, en gezamenlijke plannen kunnen ontstaan. Deze kring is ook bereid om deeltaken (‘hapklare brokken’) uit te voeren.

Het is denkbaar dat we uiteindelijk toegroeien naar een wat kleiner dagelijks bestuur met daaromheen de leden van de Compostkring.

Isabella Proto heeft een WhatsApp-groep opgezet. Je kunt je aanmelden via 06 1664 7361. Het voornemen is om op zaterdagmiddag 3 september van 14.00 – 16.00 uur als Compostkring voor het eerst van start te gaan. Wij nodigen je van harte uit om je aan te sluiten en ook deel te nemen aan het Compostkring-proces. Op de jaarvergadering van 8 oktober meer hierover.

Hannie Bakker