De nieuwe school in Wahaat

SEKEM-bericht, bewerkt door Hannie Bakker

Onderwijs is verplicht in Egypte. Maar het nationale onderwijssysteem is met meer dan 22 miljoen kinderen en adolescenten overbelast. Er is een reële onderwijscrisis. Er is een tekort aan schoolgebouwen en goed opgeleide leerkrachten. In de stedelijke gebieden delen meer dan 80 kinderen vaak één klaslokaal en wordt onderwijs in shifts aangeboden. Op het platteland is de afstand naar school vaak te ver. Hier krijgen kinderen soms thuis onderwijs, of helemaal niet.

Geen wonder dat Egypte een hoog percentage analfabetisme kent. Op sommige basisscholen kan 80 % van de kinderen in klas 6 lezen noch schrijven. Ook op middelbare scholen hebben veel jongeren fundamentele achterstanden in lezen en schrijven. Wie een goed einddiploma wil halen, is op dure privélessen aangewezen of moet naar een privéschool gaan. Dit is niet voor veel leerlingen weggelegd.

In de oase Wahaat el Bahariya in de westelijke woestijn wordt sinds twee jaar een stuk woestijngrond in cultuur gebracht. De bedoeling is er een tweede SEKEM-gemeen-schap te stichten. In oktober is een nieuwe school van start gegaan. Op dit moment worden dertig kinderen uit de omringende dorpen in geïmproviseerde klaslokalen in het bestaande gastenverblijf onderwezen, in een kleuterklas en combiklassen 1 tot en met 6. Leerkrachten zijn lokaal geworven en worden opgeleid door leerkrachten van de bestaande SEKEM-school in Belbeis.

Eén lerarenechtpaar woont inmiddels in Wahaat en 3 andere leerkrachten komen elke dag per bus (40 km). De kinderen gaan zes dagen per week naar school. Op de open dag waren veel ouders enthousiast over alle activiteiten die met de kinderen gedaan worden en over het mooie theater.

De zes jaar oude Mona vindt het leuk om naar school te gaan. “Ik vind het fijn om in de pauzes met mijn vriendjes te spelen en ik houd van tekenen”. Mona is één van de kinderen die momenteel de geïmproviseerde school bezoekt. Sommigen hebben er een busreis van anderhalf uur voor over.

Om veel meer kinderen in de regio van holistisch onderwijs te laten profiteren zal een nieuw schoolgebouw worden gebouwd. De lokale autoriteiten zijn al overtuigd, het project is klaar om te starten. Met financiële steun van Europese vriendenkringen zullen zestig kinderen in het komende schooljaar de kans krijgen om de nieuwe school in het afgelegen woestijngebied te bezoeken.

Onze fondsenwervingsactie via Give the Change in het najaar van 2021 leverde € 4.575 op. Een hartelijk dank aan degenen die hebben bijgedragen. Mocht je nog willen bijdragen, dan kan dat op ons rekeningnummer NL76 TRIO 0212 4884 22 o.v.v. ‘school Wahaat’.